МОЙ ГОРОД

БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛЫ

УСЛУГИ

ФОНД

КРАЕВЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ССЫЛКИ

КОЛЛЕГАМ

 

Проектно программная деятельность

 

"Моя країна — Україна"

Програма патріотичного виховання

Рубіжанської централізованої бібліотечної системи

на період 2015-2018 р.р.

 

І. Вступ

 

         Виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Патріотизм — це любов до Батьківщини, українського народу, турбота про його та своє благо, сприяння становленню і утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, захищати її, розділити свою долю з її долею. Справжній патріот, керуючись подвигами Героїв Небесної Сотні, учасників АТО, волонтерів вірить, що він справиться зі своїми історичними випробуваннями і вийде з них міцнішим і духовнішим.

         Вивчення сучасної ситуації по національно-патріотичному вихованню в бібліотеках Рубіжанської централізованої бібліотечної системи свідчить про необхідність створення Програми патріотичного виховання населення міста, особливо молоді, на 2015-2018 роки.

 

ІІ. Загальні положення Програми

 

— Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії — збройну боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. Трагічні події, що відбуваються на рідних українських землях — Луганщині та Донеччині, знайшли відгук не тільки в серцях наших співвітчизників, а і в міжнародній спільноті. Ця неоголошена війна об‘єднала українців у їх прагненні до єдності, надала нечувані приклади людської взаємодопомоги, бажання творити добро.

— Не залишаються осторонь і бібліотеки. Їх інформативно-просвітницькі заходи спрямовані на підтримку та розвиток українського патріотизму, зменшення негативного впливу інформаційної війни, а книги перетворюються на чудові ліки, що спроможні відволікти від горя і відчаю, надати оптимізму.

— В зв‘язку з цим виникла необхідність удосконалення системи патріотичного виховання користувачів в ЦБС, яка забезпечить формування і розвиток патріотичної свідомості, моральних, громадянських орієнтирів.

         Програма „Моя країна — Україна” — це системне бачення виховання громадян України, населення міста. Вона спрямована на всі соціальні верстви і вікові групи користувачів, визначає основні шляхи розвитку патріотичного виховання. В Програмі використано досвід і досягнення минулого, сучасні реалії і проблеми, тенденції розвитку сучасних публічних бібліотек в даному напрямку.

 

ІІІ. Мета і завдання Програми

 

1.     Метою  є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов‘язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянського миру і злагоди в суспільстві; створення в бібліотеках ЦБС умов для масової інтенсифікації патріотичного виховання.

 

2.     Завдання

— Виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки.

— Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань  і поваги до культурного та історичного минулого України.

— Формування національного самоутвердження, мовної культури, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього, толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

— Вважати важливою складовою  частиною патріотичного виховання військово-патріотичне виховання, яке орієнтоване на захист Вітчизни і покликане забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози.

— Посилення  інформаційного забезпечення користувачів бібліотек, населення міста в даному  напрямку.

 

IV. Передумови і умови для реалізації Програми

 

— Створено міську  „Програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Рубіжного на 2013-2016 р.р.”, міську „Цільову програму правової освіти населення на 2011-2015 р.р.”, „Цільову творчу програму ЦБС „Бібліотека – гарант вільного доступу до інформації і знань на 2013-2016 р.р.”, які забезпечують становлення і розвиток особистості на основі скоординованої і цілеспрямованої діяльності органів державної, виконавчої влади, закладів культури, освіти, молодіжних, ветеранських, громадських організацій.

— Існує структура міських організацій, які призначені зберігати і розповсюджувати друковану та електронну продукцію патріотичної спрямованості: бібліотеки, міські видавництва, учбові заклади.

— Функціонує мережа бібліотек міста.

— В бібліотеках ЦБС в упорядкованому вигляді знаходиться інформація, яка передбачає виховання громадянина-патріота; створено клуби за інтересами і любительські об‘єднання.

 

VІ. Організатори і партнери Програми

 

— Управління культури Рубіжанської міської ради.

— Рубіжанська централізована бібліотечна система.

— Заклади культури міста.

— Управління освіти Рубіжанської міської ради.

— Учбові заклади міста.

— Центр соціальних служб для сім‘ї, дітей, молоді.

— Центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій.

— Рубіжансько-Кремінський об‘єднаний міський військовий комісаріат.

— Уповноважений представник штабу АТО в м. Рубіжному.

— Рубіжанське міське відділення Державного управління Міністерства внутрішніх справ України.

— Рубіжанське міське управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям.

— Міська рада ветеранів.

— Рубіжанська міська організація Червоного Хреста.

— Рубіжанська громадська організація „Моє місто — Рубіжне”.

— Рубіжанська громадська організація „Літературне об‘єднання „Райдуга”.

— Рубіжанська громадська організація „Ніхто, крім нас”.

— Засоби масової інформації.

 

 

VІІ. Основні напрямки і заходи реалізації Програми

 

№№

п/п

Напрямки роботи

Зміст роботи

Катего-рія користу-вачів

Час прове-дення

Відповіда-льні і учасники

1.

1

   Відповідність бібліотечних фондів ЦБС запитам різних груп користувачів за темою Програми

 

   Створення системи відбору і рекомендації літератури для комплектування фондів і формування репертуару читання

 


 

   Популяризація бібліотечного фонду шляхом організації книжково-ілюстративних виставок, тематичних стелажів, мобільних переглядів літератури, бібліофрешу, елітних книжкових полиць

ш.к.к

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

ш.к.к.

2015 р.

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

Зав. БФ, зав. структур. підрозді-лів  ЦМБ

 

 

ЦБС

ВКіО літератури

 

 

 

Відділи обслугову-вання бібліотек

2.

   Моніторинг інтересів і рівня компетенції користувачів

   Соціологічне дослідження „Патріотизм: сучасна думка”

 

 

 

 

 


 

   Тренінг ефективного спілкування „Це зветься краєм рідним”

 


 

   Конкурс „Кращий читач української книги”

 

  

   Аналіз читання окремих груп користувачів:

— груповий,

— індивідуальний

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

юн-во

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

юн-во

2015- 2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

2015-2018р.р.

Бібліограф ЦБС, зав. БФ, відділами обслуго-вування ЦМБ

 

Зав.  ВО

ЦМБ, БФ

 

 

Зав.  ВО ЦМБ, БФ

 

 

Зав.  ВО ЦМБ, БФ

3.

  Використан-ня майдан-чиків для роботи з аудиторією

користувачів

   Учбові заклади, центри дозвілля, державні установи, громадські організації міста

 


 

   Організація і проведення заходів орієнтовано на такі групи користувачів:

— знавці;

— любителі;

— ті, що читають періодично;

— не читають;

— інтелектуальна еліта

ш.к.к

 

 

 

 

ш.к.к

2015-2018р.р.

 

 

 

 

2015-2018р.р.

Бібліотеки ЦБС

 

 

Зав.  ВО ЦМБ, БФ

4.

   Розвиток середовища для комунікативних засобів спілкування

   Забезпечення участі учбової молоді у Всеукраїнській акції „Допоможи українській армії”, Всеукраїнському конкурсі з краєзнавства „Патріот”; Всеукраїнському конкурсі „Книга пам‘яті мого роду”, в Всеукраїнських, обласних, міських проектах і акціях патріотичної спрямованості

 


 

   Організація участі користувачів в міській Програмі „Відкриваємо Україну”, туристському родинному фестивалі „Козацькими шляхами”, літературному марафоні в культурному просторі міста „Об‘єднані патріотизмом”,  благодійних акціях для учасників АТО, ВПО „Спілкування без меж”, „Світ руками дітей”

 


 

   Участь в Інтернет-зустрічі міста „Телеміст Рубіжне – Київ”, акції „Зі Сходу на Захід”

 


 

   Культурні зв‘язки з містом – побратимом Долина Івано- Франківської області „Ти моя Україна — ти у мене єдина” (скайп – конференції, взаємний обмін авторськими збірками літераторів)

 

 


 

   Конкурс рефератів учнівської молоді „Пам‘ятаємо свою історію, знаємо своїх героїв”

 


 

   Створення блогу „Патріотизм. Бібліотека.ua” за матеріалами краєзнавчого клубу „Обрій” БФ № 1

 

   Участь в організації і проведенні міських патріотичних акцій

 


 

   Проведення тематичних зустрічей і екскурсій в КЗ „Міський музей”

 

 


 

   Організація традиційних зустрічей:

- з учасниками і героями Великої Вітчизняної війни;

- з учасниками і героями АТО;

- з сім‘ями загиблих воїнів;

- з воїнами – інтернаціоналістами;

- з чорнобильцями;

- з творчими людьми;

- з династіями

 


 

   Видання тематичних флаєрів, буклетів „Пам‘ять про подвиг Небесної Сотні”, „Над величчю подвигу час не владний”, „Рубіжани – герої Радянського Союзу”, „Вулиці нашого міста”, „О, мово! – Вічна іскра”, „Голодомор в художній літературі”, „Живого слова джерело” (творчість „Райдуги”)

 


 

   Заходи до державних міжнародних свят: Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня Конституції України, Дня гідності і свободи в Україні, Дня Пам‘яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам‘яті жертв Голодомору і політичних репресій, Дня пам‘яті Героїв Крут, Дня пам‘яті і примирення, Дня Перемоги, Дня визволення України від німецько – фашистських загарбників, Дня захисника  України,  Дня українського козацтва; свята по народознавству, популяризації української мови і літератури, ушануванню видатних діячів української державності і культури, краєзнавству.

   Відзначити дати:

- День пам‘яті і примирення

- 70-та річниця Перемоги в Великій Вітчизняній війні;

- 170-та річниця написання „Заповіту” Т. Г.  Шевчен- ка;

- 2015-та річниця від Різдва Христова;

- 80-та річниця Стаханівського руху;

- Рік єдності поколінь;

- Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни

 


 

   Проведення заходів, які відображають події збройної боротьби за територіальну цілісність і Незалежність України 2014 – 2015 р.р., присвячених сучасним Збройним силам, героїчним подвигам українських воїнів, увічненню пам‘яті загиблих військовослужбовців

   Використовувати традиційні і інноваційні форми бібліотечної роботи: відвідання музеїв, зустріч з учасниками АТО, перегляд документальних фільмів, прес-хроніка, відео-репортаж, уроки мужності і краєзнавства, День військової слави, історико-краєзнавчі дискусії, бібліотечна вахта пам‘яті, години історичного фрагменту, благодійні акції, галерея історичних особистостей, воєнно-історичний альманах, бібліотечний міні-музей, бібліомікс, квест, флешмоб, бібліотрансформер, патріотичний тиждень, літературні вечори, краєзнавчі читання, діалог думок, філософське коло, патріотичний  арт-альманах, форум патріотичної книги, відео- міст, ситуаційно-рольові ігри, демократичний діалог, буккросинг, буктрейлери, відеопрезентації, книжково-ілюстративні експозиції

 

юн-во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юн-во

 

 

 

 

Поети РГО „Літера-турне об‘єднан-ня „Райдуга”,літературної студії „Слово” м. Долина

 

юн-во

 

 

 

 

юн-во

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р

 

 

 

 

2015-2016р.р.

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

2015 – 2016р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018р.р.

УК міської ради, бібліотеки ЦБС, ЦСССДМ

 

 

 

 

 

УК місь-кої ради, бібліотеки ЦБС, учбові зак-лади, громадські організації

УО

 

 

 

 

 

 

УК, ЦБС, УО

 

 

 

Директор ЦБС, зав. АБ ЦМБ

 

 

 

 

 

 

УК, ЦБС, УО

 

 

Директор ЦБС, зав. БФ № 1

 

 

 

УК, ЦБС

 

 

 

УК, ЦБС, КЗ „Міський музей”

 

Зав. ВО ЦМБ, БФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліоте-ки ЦБС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК, ЦБС

УО, КЗ „Міський музей”, учбові заклади, громадські організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК, ЦБС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК,

ЦБС, заклади культури, ГО

 

 

 

 

 

 

ЦБС

 

 

 

 

 

5.

   Інформацій-не забезпечен-ня

   Участь в конкурсах на кращу інформацію з питань патріотичного виховання по окремим номінаціям в електронних і друкованих ЗМІ

 


 

   Використання ресурсів Інтернет:

а) розробка комп‘ютерних і навчальних програм патріотичної спрямованості;

б) складання і розповсюдження вебліографічних списків для різних груп користувачів;

в) тренінги і консультації в Інтернет-центрах, Пунктах доступу громадян до офіційної інформації органів влади (ПДГ) ЦБС;

г) реклама повнотекстових ресурсів Інтернет

 

   Інформаційно-адвокаційне обслуговування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).   

  Організація мобільного довідково-інформаційного обслуговування.

  Інформаційний еллінг.

  Розміщення та актуалізація інформації на сайті ЦБС,  на офіційних сайтах місцевих органів влади та місцевого самоврядування.

  Використання сервісу WEB 2.0.

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

ш.к.к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2018р.р.

 

 

 

 

 

 

2015 – 2018р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліо-граф ЦБС, ВО ЦМБ, БФ

 

 

 

ЦБС, ЦМБ, БФ № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

   Формування і розвиток бібліотечного сервісу, спрямованого на залучення користувачів, розвиток їх компетенцій

   Функціонування клубів за інтересами, любительських об‘єднань.

   Відкриття раніш недоступних книжкових фондів для користувачів, часткова тематична розстановка літератури.

   Зміна внутрішнього простору бібліотек.

   Довідково-орієнтуючі функції (довідки по телефону, E-mail, віртуальні довідки для віддалених користувачів).

   Реклама бібліотек через мас-медіа (бібліотечні радіопередачі, прямі ефіри, репортажі з міст і т. д.).

   Служба книжкової навігації.

   Надання безоплатного та платного спектру послуг.

   Обслуговування через МБА і внутрішньо-системний книгообмін.

ш.к.к

2015 – 2018р.р.

ВО ЦМБ, БФ

7.

   Методичне забезпечення реалізації і функціонування Програми

   Прогнозування, цілеспрямованість роботи в даному напрямку в випереджаючому режимі.

   Удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів.

   Здійснення послідовного системного моніторингу

реальної практики виховання патріотизму користувачів з урахуванням сучасних соцільно-політичних реалій.

   Включення даної проблематики до дослідницьких проектів і програм, планів роботи з метою створення інноваційного комплексу патріотичного виховання.

   Проведення семінарів, нарад, засідань методичних об‘єднань для дослідження актуальних проблем:

  - Патріотизм — нагальна  потреба України і українців

  - Особливість патріотичного виховання — складова частина патріотичного виховання.

   Розробка та видання методичних посібників.

   Виявлення і розповсюдження інноваційних форм роботи з користувачами, використання передового досвіду бібліотек України, області, міста в даному напрямку.

 

Бібліотечні фахівці

 

2015-2018р.р.

 

Директор ЦБС, зав. відділами ЦМБ

8.

   Проведення заходів по популяризації Програми

   Винести на розгляд управління культури Рубіжанської міської ради питання з патріотичного виховання користувачів ЦБС, мешканців міста і презентувати Програму.

 


 

   Вивчення та обговорення Програми на засіданні ради при директорі, на семінарі бібліотечних фахівців ЦБС, учбових закладів міста.

 


 

   Розміщення Програми в цілому та інформації про її заходи в ЗМІ, на сайті ЦБС.

УК

 

 

 

 

 

 

 

бібл. фахівці

 

 

 

 

ш.к.к

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

Директор ЦБС

 

 

 

 

 

 

Директор ЦБС, зав. ВО ЦМБ

 

 

 

Зав. ВО ЦМБ, зав. БФ

 

 

VІІ. Очікування результатів виконання Програми

 

         Створення цілісної системи патріотичного виховання в бібліотеках ЦБС дозволить розвинути і сформувати:

— Власні ресурси патріотичної спрямованості на друкованих і електронних носіях.

— Проведення заходів за участю державних і громадських організацій.

— Інформаційно-консультативну допомогу по патріотичному вихованню, головному з його напрямків — краєзнавству.

— Почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину, громадянську відповідальность населення міста, різних груп користувачів, підвищення читацької активності.

 

VІІІ. Контроль за виконанням Програми

         — Контроль за виконанням Програми здійснюється директором ЦБС, провідними фахівцями ЦМБ.

— Щороку до 01 грудня завідуючі відділами обслуговування ЦМБ, ВКіО літератури, бібліограф ЦБС, завідуючі бібліотеками-філіями інформують на раді при директорі про виконання Програми.

— При необхідності для успішної реалізації в Програму заносяться доповнення, уточнення.

 

                   Директор ЦБС                                        Задорожна  В. М.